Een korte inleiding


Praktijk Insig ontwikkelde een viertal trainingsprogramma’s die deelnemers inzicht geeft in het eigen gedrag. De trainingen hebben als gemeenschappelijke deler dat ze 1) naadloos aansluiten op de kwaliteiten waarover iemand reeds beschikt en waar 2) nieuwe kansen worden ontdekt en geleerd wordt om 3) de (on)mogelijkheden te (h)erkennen en te accepteren.

Praktijk Insig heeft de volgende trainingsprogramma’s in zijn productportfolio:

  • Ik ga het doen!
  • Faalangsttraining
  • Vaardigheidstraining
  • Gezinsbegeleiding

Zie hieronder de details van elke training. Aanmelden doe je door het sturen van een mailtje naar: info@praktijkinsig.nl


Ik ga het doen!

Een trainingsimprovisatieprogramma voor jongeren waarin ze in 8x kennis maken met vormen van improvisatietheater. Wil je wat minder verlegen zijn en juist wat meer lef tonen dan is dit een prachtig programma. Plezier staat voorop en je angst om fouten te maken, wordt uitgedaagd. Stralend falen op een spelende wijze.

Dit programma leert je:

  • samenwerken;
  • flexibiliteit te vergroten;
  • contact te leren maken;
  • ruimte leren nemen;
  • je mening durven geven;
  • een beroep te doen op je positiviteit, creativiteit en spontaniteit.

Faalangsttraining

Iedereen is wel eens bang. Bang zijn hoort bij het leven en is gezond. Maar…, als je last van faalangst hebt, is het niet zo gezond meer. Steeds vaker kom je in situaties die je zo spannend vindt dat je ze steeds vaker uit de weg gaat. Deze training helpt je om weer grip op die situaties te krijgen.

In deze training maken we gebruik van situaties die je echt hebt meegemaakt. Door juist deze situaties te gebruiken, kan je veel beter onderzoeken en helder krijgen wat je toen ervoer. Je oefent nieuw gedrag in dezelfde situatie en ervaart het resultaat.

In deze training leer je op drie niveaus met je faalangst omgaan: je denken, je handelen en je voelen. Het bijzonder van deze training is dat leren en plezier met elkaar hand in hand gaan.


Vaardigheidstraining

De sociale vaardigheidstraining die Praktijk Insig aan jongeren geeft heeft als doel hen emotioneel sterker en weerbaarder te maken. Herkenbare en actuele thema’s worden via reële praktijksituaties in spelvorm gegoten. Gedachten en gevoelens worden inzichtelijk en mogelijkheden om anders te handelen worden via alternatieven aangereikt.

Plaats, tijdsduur, aantallen en groepsgrootte
De training, gegeven op de locatie van De Beamtûke in Franeker, bestaat uit 8 bijeenkomsten van 2 uur. Minimale groepsgrootte is 6 deelnemers. Maximale groepsgrootte is 10 deelnemers.


Gezinsbegeleiding

Vaak is er al veel met elkaar gesproken. Toch blijkt hier niet de oplossing te liggen. Onder begeleiding en in spelvorm gaan we met elkaar in beweging. We stellen onszelf de vraag: wat gaat goed, waar gaat het mis en hoe kan het beter? Belangrijk is dat we dit doen op een plezierige, veilige wijze met een serieuze ondertoon.

Intake
De spelende gezinsbegeleiding start met een kennismakingsbijeenkomst van 90 minuten. Hierin worden de verwachtingen en doelen duidelijk en maken we een inschatting hoeveel bijeenkomsten ‘gezinsbegeleiding’ nodig zijn.

Resultaten
Ouders krijgen meer handvatten in de omgang met hun kinderen en vice versa. Er is meer begrip voor de ander en de sfeer in huis wordt aantoonbaar beter.