Doorbreek de neerwaartse spiraal


Sta er eens bij stil. De problemen op je werk worden vaak niet veroorzaakt door een voorval. Het is de manier waarop je er mee omgaat die voor problemen zorgt. Het zijn de emotionele drempels en ingesleten patronen die zorgen dat je iedere keer weer tegen je eigen grenzen aanloopt. Deze ‘bagage’ beperkt je in je draagkracht, resultaten en het welbevinden in je werk.

Praktijk Insig maakt je met supervisie bewust van onderliggende oorzaken. Samen met Emiel Lafeber zoek je naar praktische oplossingen die je draagkracht versterken waardoor je het werk weer aankunt.

Wat is supervisie

Als je je onbegrepen of onvoldoende gewaardeerd voelt op je werk dan kan dit je onzeker maken. Onzekerheid die zich bijvoorbeeld uit in: boosheid, neerslachtigheid, eenzaamheid, gepieker of besluiteloosheid. Je komt in een neerwaartse spiraal omdat het steeds moeilijker voor je wordt om goed te functioneren en om te gaan met stress, conflicten, teleurstellingen en tegenslagen. Als je uiteindelijk in je werksituatie vastloopt (of vast dreigt te lopen) dan kan supervisie je helpen.

Onder leiding van Emiel Lafeber ga je een leertraject aan waarin je je eigen stijl van werken verbetert en actualiseert.

Hoe werkt het

Om goed te zijn in je werk is het van belang dat je weet wat te doen en waarom. Dit betekent dat je onder meer zicht moeten hebben op welke situaties je problemen oplevert, waar dit mee te maken heeft, hoe je hiermee om kunt gaan en welke alternatieven er zijn.

In supervisie staat dit nadenken over en reflecteren voorop. Tijdens supervisie kom je met jezelf in gesprek en breng je onder woorden wat je beweegt en wat dit betekent. Zo ontdek je wat belangrijk voor je is en wat je nodig hebt in het omgaan met anderen. Met name in die omstandigheden die je als moeilijk ervaart.

Voor wie

Supervisie is voor mensen die met mensen werken. Supervisie helpt studenten en beginnende beroepsbeoefenaren bij hun professionele en persoonlijke ontwikkeling. Ervaren beroepsbeoefenaren handhaven met supervisie hun professionele standaard en frissen hun kennis op. Het verhoogt de effectiviteit van het persoonlijk functioneren. Systematisch toepassen van supervisie helpt langdurige spanning op het werk voorkomen.

Supervisie is daardoor bij uitstek geschikt voor: leidinggevenden, politiemensen, adviseurs, maatschappelijk werkers, leraren en artsen. Voor hen geldt dat ze zicht hebben op welke situaties problemen opleveren, waar dit mee te maken kan hebben, hoe er mee om te gaan en welke alternatieven er zijn.

De werkvorm

Ten minste 10 bijeenkomsten van minimaal 1 uur, met tussenpozen van 2 à 3 weken.

Jij bepaalt als zijnde de supervisant wat je in de gesprekken aan de orde wil laten komen. Je schrijft reflectieverslagen die je voor elke bijeenkomst inlevert. Aan het begin van ieder gesprek worden deze verslagen besproken.

Supervisie kan individueel of in een groepsgrootte van maximaal 4 personen plaatsvinden. Plaats van handeling kan zijn op de werkplek zelf.

Verbeter je persoonlijk- en professionele functioneren

Supervisie en Emiel Lafeber


Als supervisor staat Emiel Lafeber voor veiligheid, warmte, speelsheid, enthousiasme en vakmanschap. De humor mag hierin niet ontbreken. Emiel is oprecht nieuwsgierig en luistert met een beeldend oog. Naast praten over je reflecties en werkinbreng wordt ook regelmatig gebruik gemaakt van een actieve en ervaringsgerichte werkvorm waarin ‘doen’ centraal staat. Emiel verstaat de kunst om de essentie van je verhaal of je leerproces om te zetten naar een actievere werkvorm als dit tot meer inzicht leidt. Natuurlijk vindt dit altijd in overleg plaats. Contact is hierin essentieel. Je gaat écht gezien worden en samen ga je een verbinding met elkaar aan. Als deze basis goed is, nodigt Emiel je uit om op onderzoek uit te gaan. Onderzoek naar wie je bent en naar wie je bent als professional, welke factoren een rol hierin spelen en waar je kwaliteiten liggen en wat nog beter ontwikkeld mag en kan worden.

Resultaat is dat je veel beter inzicht krijgt in je denken, voelen en handelen als mens en als professional en dat je hierdoor meer in staat bent om professioneel te handelen en je minder snel handelingsverlegen bent in een werksituatie.