Privacy verklaring


Praktijk Insig, gevestigd aan de Tsjerk Hiddestrjitte 19, 8855CA Sexbierum, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Deze verklaring is van toepassing op alle door Praktijk Insig geleverde producten en diensten

Contactgegevens:

www.praktijkinsig.nl

0627375676

Emiel Lafeber is de functionaris gegevensbescherming van Praktijk Insig. Hij is te bereiken via info@praktijkinsig.nl.

 

Persoonsgegevens die Praktijk Insig verwerkt:

Praktijk Insig verwerkt je persoonsgegevens omdat je gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat je deze zelf aan mij hebt verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die Praktijk Insig verwerkt:

  • Voornaam en achternaam
  • Adresgegevens (bestaande uit straatnaam + huisnummer + postcode)
  • Telefoonnummer (mobiel of vast)
  • E-mailadres
  • Bankrekeningnummer

 

Verwerkt Praktijk Insig ook bijzondere persoonsgegevens?

Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens, bijvoorbeeld over gezondheid of een strafrechtelijk verleden, etnische gegevens of gegevens betreffende ras. Praktijk Insig verwerkt geen bijzondere persoonsgegevens

 

Waarom heb ik deze gegevens nodig?

Als je eenmaal een overeenkomst hebt met Praktijk Insig, dan wil ik je goed van dienst zijn.

Ik gebruik jouw gegevens voor de volgende doeleinden:

 

  • Om je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om mijn dienstverlening uit te kunnen voeren.
  • Het afhandelen van jouw betaling en bij het opstellen van een offerte of factuur.
  • Gegevens kunnen ook gebruikt worden voor promotie- of marketingdoeleinden, die in verhouding staan tot het soort dienstverlening vanuit Praktijk Insig. Bijvoorbeeld om je via mijn nieuwsbrief te informeren over een nieuwe activiteit. Wil je niet benaderd worden via onze nieuwsbrief, dan kun je dit aangeven in de nieuwsbrief door onderaan op ‘uitschrijven’ te klikken.

 

Welke regels gelden bij de verwerking van persoonsgegevens?

Bij de verwerking van persoonsgegevens is Praktijk Insig gebonden aan de daarvoor geldende wet- en regelgeving en houdt de ontwikkelingen daarin bij. In dat kader behoudt Praktijk Insig zich het recht voor wijzigingen door te voeren in dit privacy statement om de tekst aan te laten sluiten bij de laatste stand van zaken, zoals vermeld onderaan deze privacyverklaring.

 

Hoe lang bewaar ik deze gegevens?

Praktijk Insig zal jouw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor jouw gegevens worden verzameld.

 

Delen van persoonsgegevens aan derden
Praktijk Insig verstrekt jouw gegevens niet aan derden, behalve wanneer dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Cookies of vergelijkbare technieken

Praktijk Insig gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken

 

Beveiliging

Praktijk Insig hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van jouw persoonsgegevens. Praktijk Insig heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen teneinde jouw persoonsgegevens te beveiligen en te beschermen tegen verlies, wijziging, misbruik of tegen enige (andere) vorm van onrechtmatige verwerking. Als eigenaar van Praktijk Insig ben ik verplicht tot geheimhouding van die gegevens, voor zover bij wet- of regelgeving niet anders is bepaald. In het geval dat Praktijk Insig gebruik maakt van de diensten van derden, zal Praktijk Insig in het kader van de bescherming van persoonsgegevens afspraken maken omtrent de benodigde beveiligingsmaatregelen. Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met mij op.

 

Uw privacy rechten

Wanneer je een verzoek tot inzage, correctie, verzet of verwijdering van jouw persoonsgegevens doet, zal Praktijk Insig je hierover binnen 5 werkdagen informeren. Dit verzoek kunt je indienen via info@praktijkinsig.nl .

 

Vragen

Bij vragen of opmerkingen over de verwerking van jouw persoonsgegevens en dit Privacy Statement kun je contact met mij opnemen, via info@praktijkinsig.nl .

 

Dit privacy statement is opgesteld d.d. 22 mei 2018